Gabinet Logopedyczny
(w budynku przedszkola)

 

Drogi rodzicu, jeżeli Twoje dziecko:

 • urodziło się, jako wcześniak,
 • ukończyło 1.5 roku i nie mówi,
 • ukończyło 2 lata i nie formułuje zdania,
 • mając 5 lat nie wymawia prawidłowo gł oski: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”,”r”,
 • nie potrafi komunikować się z otoczeniem,
 • ma problemy w szkole lub kłopoty z koncentracją uwagi to zapraszam Cię na bezpłatną konsultacje.

Zapewniamy miłą atmosferę, przyjazne otoczenie i barwne pomoce dydaktyczne.

Zapewniamy pomoc w zakresie:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka.
 • Wczesna nauka czytania metodą Symultaniczno-Sekwencyjną®.
 • Ćwiczenia dla dzieci zagrożonych dysleksją.
 • Ustalenie indywidualnego programu terapii.
 • Konsultacje z rodzicami.
 • Diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna dzieci związana z: wadami wymowy,
 • jąkaniem,
 • alalią,
 • afazją,
 • zespołem Aspergera,
 • autyzmem,
 • zespołem Downa,
 • niedosłuchem,
 • innymi zaburzeniami komunikacji językowej.