Akademia koncentruje się na dwujęzyczności. Codziennie odbywają się zajęcia prowadzone
w języku angielskim.
Naszym celem jest nauka języka obcego tak, aby dziecko w sposób najbardziej płynny i naturalny nabywało umiejętności mówienia w języku angielskim. Cechą konieczną jest kontynuacja materiału dydaktycznego w kolejnych latach uczenia się języka angielskiego „Involve me and I learn…” to hasło stało się mottem przewodnim zajęć języka angielskiego adresowanych do najmłodszych dzieci.

Główną metodą dydaktyczną stosowaną przez lektorów jest metoda Total Physical Response (TPR).

W Akademii równorzędnie z językiem angielskim skupiamy się na edukacji językowej, matematycznej, finansowej, przyrodniczej, artystycznej, społecznej, zdrowotnej i edukacji wielokulturowej.

Wykorzystujemy następujące metody pracy, które wzajemnie się uzupełniają:

  • Metoda Marii Montesorii
  • Glottodydaktyka prof. Bronisława Rocławskiego
  • Dziecięca Matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Metoda Dobrego Startu
  • Metoda Paula Dennisona
  • Metoda Klanzy
  • Ruch Rozwijający metodą Weroniki Sherborne
  • Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania i pisania prof. Jagody Cieszyńskiej