Program adaptacyjny dziecka do przedszkola:

Jako właściciel przedszkola, jedocześnie mama dwóch córek, wiem doskonale, co przeżywa każdy rodzic powierzający swój największy skarb, jakim jest dziecko w ręce nieznanej osoby. Z trudnymi emocjami zmierza się też dziecko, które z domowych pieleszy mamy i taty trafia w nieznane sobie środowisko. Żeby zredukować stres dziecka do minimum stworzyliśmy wyjątkowy program adaptacyjny. Oferujemy go każdemu nowemu członkowi Akademii.

Pierwsze dni w przedszkolu są decydujące. Emocje rodzica przelewają się na dziecko. Dlatego nasze działania kierujemy najpierw wobec rodziców, których zapraszamy na spotkanie. Podczas tego opowiadamy o pracy naszego przedszkola, oprowadzamy po naszej placówce przedstawiamy kadrę i odpowiadamy na pytania.

Podobne działania stosujemy wobec dziecka.

„Powitanie”- rodzic wraz z dzieckiem zostaje zaproszony na zajęcia, podczas których są witani przez grupę, która się przestawia i zapoznaje z dzieckiem. Nauczyciel rozpoczyna zabawy integracyjne, do których zaprasza dziecko. Wspólna zabawa, doświadczenie przyjęcia i akceptacji najlepiej wprowadzi dziecko w nowe ramy.

Nauczyciele w Akademii są przeszkoleni, aby zwracać szczególna uwagę na emocje, postawy, zachowania dziecka przyjętego do przedszkola.